Secundaire bronnen

door Holocaustles Laatste wijziging: 04-03-2023 16:02
Er is een aanzienlijk aantal integere secundaire bronnen beschikbaar die de standpunten en beweringen over de sleutelrol van de Zionisten bij de Endlosung en Holocaust onderschrijven. Daaronder begrepen publicaties van de Joodse historicus Lenni Brenner en van de True Torah Jews (TTJ). Zionisten stellen zich graag voor als Joden terwijl ze dat niet zijn. Joden handhaven de Drie Eden. Zionisten strijden tegen handhaving van de Drie Eden en tegen assimilatie van Joden. Zionisten stelen de Joodse identiteit. Daarmee verhelen ze willens en wetens de kwalijke rol van de Zionisten bij de Holocaust en houden ze het gehele Joodse volk gegijzeld middels Zionistische intimidaties en leugens over de grootste misdaad uit de 20ste eeuw. Hierna worden enkele relevante secundaire bronnen benoemd.
Lenni Brenner - Zionism in the Age of the Dictators door Holocaustles — Laatste wijziging: 03-03-2023 17:34
In het boek "Zionism in the Age of the Dictators" uit 1983 is de beroemde studie van de Joodse historicus Lenni Brenner waarin hij de geschiedenis blootlegt van heimelijke verstandhouding tussen de Zionistische beweging en het Europese fascisme in de eerste helft van de 20e eeuw. In zijn boek toont Lenni Brenner aan dat de Zionistische leiders samenwerkten met het fascisme, met name in nazi-Duitsland, om een joodse aanwezigheid in Palestina op te bouwen.
Lenni Brenner - 51 Documents door Holocaustles — Laatste wijziging: 03-03-2023 17:34
In het boek "51 Documents: Zionist Collaboration With the Nazis" uit 2002 presenteert de Joodse historicus Lenni Brenner 51 documenten die dat de Zionistische leiders diepgaand samenwerkten met het fascisme, met name in nazi-Duitsland, om een Joodse aanwezigheid in Palestina op te bouwen. Dit boek brengt, door gebruik van authentieke feitelijke historische documenten, de slechte dienst aan het licht die de Zionisten de joden voor, tijdens en na de Holocaust hebben bewezen.
TTJ - Quotes from Theodor Herzl door Holocaustles — Laatste wijziging: 04-03-2023 16:21
The True Thora Jews onderschrijven dat een groot aantal zeer bedenkelijke en virulent antisemitische uitlatingen afkomstig zijn van de Zionistische leiders. Zoals de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl die met zijn inspanningen aan de basis staat van de Endlosung en de Holocaust.
TTJ - Herzl and Zionism door Holocaustles — Laatste wijziging: 04-03-2023 16:32
The True Thora Jews verwijzen op hun website naar een documentaire is gemaakt over de bedenkelijke en antisemitische ideeën van journalist Theodor Herzl die door de Zionisten wordt geëerd als de 'founding father' van de (zogenaamd Joodse) staat Israël.
TTJ - Naziism Zionism door Holocaustles — Laatste wijziging: 04-03-2023 16:51
The True Thora Jews onderschrijven op hun website dat de propaganda van de Nazi;s is gebaseerd op wat de Zionisten zeiden. The True Thora Jews bidden en smeken iedereen om te beseffen dat de Zionisten niet de redders zijn van het Joodse volk en niet garant staan voor hun veiligheid, maar eerder de aanstichters en de oorspronkelijke oorzaak zijn van het joodse lijden. Volgens the True Thora Jews is de idee dat het Zionisme en de staat "Israël" de beschermers zijn van de Joden misschien wel de grootste hoax die ooit tegen het Joodse volk is gepleegd.
Rabbi Teitelbau - Zionisten vermoorden Joden door Holocaustles — Laatste wijziging: 04-03-2023 17:03
Het feit dat Joden ermee bekend zijn dat de Zionisten met hun inspanningen de Holocaust hebben bewerkstelligd blijkt ook uit de standpunten en beweringen van Rabbi Teitelbaum die er geen misverstand over laat bestaan dat zes miljoen Joden werden vermoord vanwege de Zionistische groeperingen, die de harten van de naties naar hun zaak trokken en de Drie Eden schonden.

Document acties

Share |

Permalinks