Inleiding

door Holocaustles Laatste wijziging: 07-12-2020 17:44
Vele geschiedschrijvers, filosofen, psychologen en andere professionals hebben geprobeerd de Holocaust te verklaren. De een beweert dat de Holocaust, de 'rassenmoord', was afgekeken van de zuiveringen van Stalin, de ander beweert dat het een specifiek Duits gebeuren was en weer anderen stellen dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden. Alle schrijvers tot op heden die oorzaak en gevolg van de Holocaust beredeneerde, hebben met elkaar gemeen dat zij niet of nauwelijks zijn ingegaan op de talrijke publicaties van de Zionistische leiders en verslagen van vergaderingen van Zionistische organisaties sinds eind 19e eeuw.

Vele geschiedschrijvers, filosofen, psychologen en andere professionals hebben geprobeerd de Holocaust te verklaren. De een beweert dat de Holocaust, de 'rassenmoord', was afgekeken van de zuiveringen van Stalin, de ander beweert dat het een specifiek Duits gebeuren was en weer anderen stellen dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden. Alle schrijvers tot op heden die oorzaak en gevolg van de Holocaust beredeneerde, hebben met elkaar gemeen dat zij niet of nauwelijks zijn ingegaan op de talrijke publicaties van de Zionistische leiders en verslagen van vergaderingen van Zionistische organisaties sinds eind 19e eeuw.

Om de Holocaust te kunnen begrijpen is het noodzakelijk gedegen wetenschap te hebben van de geschiedenis van het Jodendom en het Zionisme. Gedegen kennis is nodig van de Torah, het Nieuwe Testament en de wil van de Zionistische leiders die het Zionisme en derhalve de staat Israël vorm hebben gegeven. De Holocaust is beraamd en voorbereid door een andere organisatie en andere personen dan de meeste mensen denken. Het regiem van Adolf Hitler was uitvoerende macht van deze organisatie die symbiotisch samenwerkte en thans nog samenwerkt met antisemieten om de Endlösung en de Holocaust te laten plaatsvinden.

De kwalificatie Holocaust voor de Jodenvervolging van 1940-1945 impliceert dat de Joden de rassenmoord zelf en vrijwillig verzorgd hebben. In het spraakgebruik worden de woorden Holocaust en Shoah als synoniemen gebruikt. Dat doet geen recht aan de waarheid en de feiten. Er heeft geen Holocaust plaatsgevonden in de eigenlijke betekenis van het woord. De genocide op de Joden was een Shoah wat “catastrofe” betekent. De Joden hebben de volkeren- of rassenmoord niet zelf verzorgd en ook niet gewild. De deportaties naar en de moorden in de kampen waren onvrijwillig. Ook de slavernij was onvrijwillig.

In deze publicatie wordt aan de hand van concrete feiten en historische documenten bewezen dat de Zionisten de initiatiefnemers zijn van de Holocaust, dat de Holocaust door hen is voorbereid, dat zij de plannen en de financiering verzorgd hebben en dat Zionisme haaks staat op Jodendom. Onbetwiste openbare bronnen laten zien dat de Joden vermoord zijn op initiatief van de Zionistische leiding en gefinancierd door het wereldhuis van de familie Rothschild, de familie Rockefeller, Koninklijke Shell en andere entrepreneurs van Wall Street. De Holocaust is het initiatief van de oprichters van Israël waarbij Joden onvrijwillig ritueel geofferd zijn voor land als rammen bij Jom Kippoer.

Share |

Permalinks