Der Judenstaat

door Holocaustles Laatste wijziging: 10-05-2018 06:34

“Der Judenstaat” is een pamflet van Theodor Herzl gepubliceerd in februari 1896 in Liepzig en Wenen door M. Breitenstein's Verlags-Buchhandlung. De ondertitel is: Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage. Een voorstel voor een moderne oplossing van het Jodenvraagstuk.i Herzl publiceert in dit pamflet dat ook Joden de slogans van de antisemieten trouw herhalen.ii

 

 

 

 

 

 

In zijn pamflet “der Judenstaat” verraadt Herzl voorts zijn grondhouding in verband met slavernij:iii

 

 

Ook klagen Herzl en de personen die hij vertegenwoordigt over gebrek aan ruimte (doet denken aan de behoefte aan Lebensraum):iv

 

 

Volgens Herzl in zijn pamflet “der Judenstaat” is het lijden van de Joden een anachronisme (een anachronisme is een historische inconsequentie of onmogelijkheid in een tekst of afbeelding. Anachronisme kan optreden als gevolg van gebrek aan historisch besef, maar kan ook als stijlfiguur bewust worden nagestreefd):v

 

 

 

Volgens Herzl in zijn epistel “der Judenstaat” zijn arme Joden “dragers” van antisemitisme en besmetten zij Engeland en Amerika:vi

 

 

 

Herzl bepaalt in zijn epistel “der Judenstaat” dat Joden één volk zijn:vii

 

Joden zijn niet één volk. Joden zijn van alle rassen en alle volkeren. Herzl schrijft in zijn epistel “der Judenstaat” dat in antisemitische landen zijn mening wordt goedgekeurd en dat in niet antisemitische landen zijn mening heftig wordt bestreden (in zijn dagboeken schrijft Herzl dat antisemieten zijn trouwste bondgenoten zijn):viii

 

 

 

 

 

In zijn pamflet “der Judenstaat” voorspelt Herzl tevens de gevolgen van zijn plan voor de Exodus voor Christenen. Volgens Herzl treedt er interne verhuizing op van Christenen naar de posities die zijn geëvacueerd door Joden.ix

 

 

 

 

Volgens Herzl in zijn epistel “der Judenstaat” zal de Exodus een georganiseerde beweging onder druk van de publieke opinie en geen “vlucht” zijn:x

 

 

 

 

De organisatie van de Exodus wordt volgens Herzl vormgegeven door een “coorporation” wat “The Society of Jews” genoemd wordt. Volgens Herzl zal er ook een “Jewish Company” zijn als economisch en productief lichaam:xi

 

 

 

 

 

In zijn epistel “der Judenstaat” stelt Herzl dat Amerika over Europa moet heersen Zoals een groot grondbezitter de kleinen vernietigt:xii

 

 

In zijn epistel “der Judenstaat” stelt Herzl voorts dat “hun vijandigheid” de druk vergroot:xiii

 

 

In zijn epistel “der Judenstaat” stelt Herzl dat antisemitische regeringen geïnteresseerd zullen zijn hen te ondersteunen om soevereiniteit te verkrijgen:xiv

 

 

 

In zijn epistel “der Judenstaat” legt Herzl ook het fundament voor verlichting door werk (Arbeit macht frei):xv

 

 

 

 

Herzl noemt zijn “Arbeitshilfe” een vorm van “dwangarbeid” voorafgaand de misdaad:xvi

 

 

In zijn epistel “der Judenstaat” bevestigt Herzl dat gezegd is dat fatsoenlijke antisemieten met behoud van hun waardevolle onafhankelijkheid, als populaire controle-instantie in het werk gebruikt moeten worden.xvii

 

 

 

 

 

 

In zijn epistel “der Judenstaat” schrijft Herzl dat de Franse Revolutie erfelijke en verworven rechten heeft verwoest, dit was de macht van Kerk en aristocratie wat is toegevallen aan burgers en Staat:xviii

 

 

 

 

 

 

 

In zijn epistel “der Judenstaat” schrijft Herzl dat de “Jewish Company” (die in het leven is geroepen om te profiteren van de Exodus) ondersteuning levert aan regeringen en parlementen in hun inspanning om richting te geven aan de binnenlandse migratie van Christelijke ingezetenen:xix

 

 

 

 

 

In “der Judenstaat” beschrijft Herzl dat het transport van Joden zo goedkoop mogelijk moest want ze moesten het zelf betalen. De Midden klasse zou reizen middels “Cook's tickets” en de arme klassen met „das Personenporto“:xx

 

 

 

 

De term “das Personenporto” verwijst naar de brochure “Das Personenporto der Eisenbahn” (Wenen 1885) waarin de Oostenrijkse journalist en publicist Theodor Hertzkaxxi en collega van Herzl bij de Neuen Freien Presse, zijn plan neerlegt voor een goedkoop vast tarief voor passagiers van de spoorwegen.

 

Uit de geschiedenis is bekend dat het bureau van Eichmann het treintransport liet financieren met door de SS in beslag genomen goederen van Joden, zodat Joden het transport zelf betaalde. Ook is uit de geschiedenis bekend dat voor de deportatie van Joden per treinen speciale lagere groepstarieven zijn overeengekomen met de vervoerder en dat welgestelde Joden (in ieder naar Sobibór en Treblinka) vervoerd zijn per luxe Pullman wagons die van alle gemakken ware voorzien zoals bijvoorbeeld bloemen inrichting en restauratie.xxii

 

In zijn epistel “der Judenstaat” schrijft Herzl dat het transport in veel oorden in handen is van Joden:xxiii

 

 

 

 

 

In zijn epistel “der Judenstaat” schrijft Herzl dat arme Joden in de Europese vertrekstations omgekleed zullen worden:xxiv

In zijn epistel “der Judenstaat” schrijft Herzl voorts dat bezitsloze hun schuld aan “der Company” zullen betalen in Arbeidsuren, waardoor ze worden beloond voor hun prestaties. xxv

 

 

 

 

 

In zijn epistel “der Judenstaat” schrijft Herzl voorts dat het aantrekken van niet Joodse slavenarbeiders door de Society wordt voorkomen middels boycot van recalcitrante Industriëlen, door verkeersversperring en dergelijken (aantrekken van Joodse slavenarbeiders wordt niet voorkomen):xxvi

 

 

 

 

 

In zijn epistel “der Judenstaat” schrijft Herzl dat de “Society” zal wegen, selecteren en beslissen want – kort gezegd – de intrige mag niet mislukken:xxvii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In zijn epistel “der Judenstaat” schrijft Herzl dat de politieke macht van Joden besloten ligt in hun financiële macht; en dat vijanden van het Jodendom deze financiële macht als effectief zien; en dat arme Joden alleen de haat ervaren die deze financiële macht veroorzaakt:xxviii

 

 

 

 

 

 

 

 

In zijn epistel “der Judenstaat” schrijft Herzl dat grote inspanningen niet noodzakelijk zijn om de beweging opgang te krijgen. Volgens Herzl leveren de antisemieten de impuls. Zij hoeven volgens Herzl alleen te doen wat ze vroeger deden en de emigratielust zal opgewekt worden waar het niet bestaat en versterkt worden waar het al aanwezig is. In zijn dagboeken en in “der Judenstaat” schrijft Herzl dat antisemieten de trouwste bondgenoten zijn:xxix

 

 

 

 

 

 

In zijn pamflet “der Judenstaat” schrijft Herzl dat zijn pamflet “der Judenstaat” niet voor juristen is bedoeld:xxx

 

 

In zijn pamflet “der Judenstaat” schrijft Herzl dat de visie van Rousseau ouderwets is:xxxi

 

 

In zijn pamflet “der Judenstaat” schrijft Herzl dat het Joodse volk door de Diaspora verhindert is hun politieke zaken zelf te regelen:xxxii

 

 

 

De Diaspora is onlosmakelijk deel van de Heilige Joodse Zaak en onderdeel van het verbond van G-d met de Joden die overeenkomstig dit verbond niet politiek of maatschappelijk gerevisioneerd mag worden.

 

In zijn pamflet “der Judenstaat” schrijft Herzl dat zijn pamflet “der Judenstaat” de discussie over het Jodenvraagstuk zal OPENEN:xxxiii

 

 

 

In zijn pamflet “der Judenstaat” schrijft Herzl dat het doel van zijn groep “oppermacht” is en dat Herzl dit eerder heeft gezegd:xxxiv

 

 

De Joods Weense journalist en eerste feuilleton editor van “the Wiener Presse” & “Deutsche Zeitung” Anton Bettelheim (1850-1930) schreef over “der Judenstaat”:xxxv

 

 

 

ii Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 9.

iii Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 10.

iv Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 11.

v Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 11.

vi Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 12.

vii Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 13.

viii Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 17.

ix Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 23.

x Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 23-24.

xi Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 24.

xii Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 31.

xiii Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 36.

xiv Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 39.

xv Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 59.

xvi Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 59.

xvii Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 69.

xviii Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 70.

xix Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 70.

xx Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 71-72.

xxii O.a. Shoah, Claud Lanzmann.

xxiii Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 72.

xxiv Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 73.

xxv Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 77.

xxvi Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 77.

xxvii Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 79.

xxviii Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 80.

xxix Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 94.

xxx Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 106.

xxxi  Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 106.

xxxii Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 111.

xxxiii Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 112.

xxxiv Theodor Herzl, Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg-DE, p 113.

xxxv The Theodor Herzl Foundation Inc, The Complete Diaries of Theodor Herzl, the Herzl Press, volume V, 1960 p 1670.

Share |

Permalinks