Bijlage III

door Holocaustles Laatste wijziging: 07-12-2020 17:44
Bijlage III bevat kopieën van de pagina’s uit de brondocumenten waarin de citaten staan die in het rapport Holocaust Verklaard zijn genoemd. Zo veel als mogelijk op chronologische volgorde. De brondocumenten zijn in hun volledigheid terug te vinden op het internetadres: www.holocaustles.nl/bron. De pdf-bestanden zijn doorzoekbaar gemaakt.

Om de wereld van de geopolitiek te kunnen begrijpen, dient men (in ieder geval) bekend zijn met de publicaties van de Zionistische leiders en hun organisaties en media sinds 1895. Zonder (diepgaand inhoudelijk) kennis van deze authentieke (historische) documenten is goed geschiedenisonderwijs met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust niet mogelijk.

Bovendien is goede kennis van deze documenten noodzakelijk om herhaling te voorkomen en doeltreffende maatregelen te kunnen treffen en/of beleid te kunnen maken met betrekking tot bestrijding van antisemitisme, discriminatie en Jodenhaat.

De leerinhoud van het Jodendom en de Aspiraties van zijn biechtvaders zijn anti- Zionistisch. Joden zijn handhavers van de Drie Eden. Handhaving en versterking van de Diaspora is de Joodse norm.

Voor de leesbaarheid van het rapport Holocaust Verklaard zijn de kopieën van de authentieke brondocumenten met daarin de citaten die in het rapport Holocaust Verklaard zijn gebruikt, inclusief de citaten in bijlage II, apart te downloaden van de bij het rapport passende website op www.holocaustles.nl/bijlage/iii.

Bijlage III is opgedeeld in bijlage IIIa en IIIb. Bijlage IIIa bevat de kopieën van pagina’s uit de authentieke brondocumenten die zijn genoemd in het rapport zelf. Bijlage IIIb bevat de kopieën van pagina’s uit de authentieke brondocumenten die zijn genoemd in bijlage II.

Indien achter het notenapparaat van voorliggend rapport Holocaust Verklaard versie 1.1 van 29 september 2019 geen kopieën zijn gevoegd van de pagina’s uit de authentieke brondocumenten die in het rapport Holocaust Verklaard zijn geciteerd kunnen deze desgewenst worden gedownload van www.holocaustles.nl/bijlage/iii.

Share |

Permalinks