Auschwitz

door Holocaustles Laatste wijziging: 10-05-2018 06:34

Robert Jan van Pelti en Debórah Dworkii zijn vooraanstaande publicisten op het terrein van de bouwtekeningen van Auschwitz. Zij hebben in hun boek “Auschwitz” de geschiedenis van de bouwtekeningen van Auschwitz beschreven. Dit werk is relevant onder andere in verband met de passage over de symbiotische relatie tussen IG-Farben en de SSiii en de verantwoordelijkheid van personeel van IG-Farben voor escalatie in de kampen en de constatering dat dit personeel de SS in wreedheid overtrof:

gevangen die neervielen werden door de opzichters van IG Farben even hard geslagen als door de Kapo's; ...opzichters van IG Farben de SS in wreedheid probeerden te overtreffen.iv

Volgens Van Pelt en Dwork is de verantwoordelijkheid van personeel van IG-Farben verkeerd beoordeeld in de IG-Farben processen:

Het is verbijsterend, maar waar: ... De meerderheid van het tribunaal accepteerde de vergezochte bewering van de verdediging dat IG Farben gebruik had gemaakt van slavenarbeid binnen het kader van wrede en onmenselijke voorschriften die waren opgesteld door de regering van het Derde Rijk.v

Ook stellen Van Pelt en Dwork dat de plaatsing van de Buna-fabriek in Auschwitz het initiatief was van IG Farben.vi

Dit zijn relevante constateringen omdat algemeen bekend is dat IG-Farben het ware geesteskind is van de familie Rothschild waarover Herzl schrijft dat deze familie een gevaar is omdat het met haar bezit de legers der grote machten commandeert, en dat zij nogmaals verrijkt zal worden als de familie meewerkt aan het plan van Herzl voor de “Endlösung der Judenfrage”.

iii Auschwitz van 1270 tot heden, Boom Uitgevers Amsterdam, 1997, p 214.

iv Auschwitz van 1270 tot heden, Boom Uitgevers Amsterdam, 1997, p 233.

v Auschwitz van 1270 tot heden, Boom Uitgevers Amsterdam, 1997, p 234-235.

vi Auschwitz van 1270 tot heden, Boom Uitgevers Amsterdam, 1997, p 382-383.

Share |

Permalinks